ONLINE DIGITAL PLATFORM 2022

Agenda 21 “Het geheime plan voor de aarde”

De mensheid in een razendsnel tempo geïndoctrineerd met de boodschap dat er teveel van ons zijn en dat we met z’n allen het milieu teveel vervuilen…!

Agenda 21 heeft ondanks de vele misinterpretaties door een aantal lieden hoe dan ook de wereldwijde controle over alle menselijke activiteiten.178 Landen, inclusief Nederland! hebben inderdaad hun handtekening gezet onder het Agenda 21 “Duurzame Ontwikkeling” plan, het VN Global Biodiversity Assessment Report.

Agenda 21
Is een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de VN, de overheden en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden, moet worden nageleefd. 21 verwijst naar de 21ste eeuw.

Het hoogtepunt in de geschiedenis van het programma van Agenda 21 werd geopenbaard op de conferentie van de Verenigde Naties die in 1992 n Rio de Janeiro werd gehouden. 179 overheden keurden het programma goed. De definitieve tekst was het resultaat van het opstellen, overleg en onderhandeling, beginnend in 1989.

Bedrog
De laatste jaren was de valse gecreëerde mondiale hysterie van het Global Warming-bedrog het belangrijkste wapen van Agenda 21. Ondanks diverse ontmaskeringen en grote groepen onafhankelijke wetenschappers die afstand hebben genomen van de misleidende Co2-opwarmingstheorie, blijven politici en hun slaafse vazallen vasthouden aan het krankzinnige waanidee dat onze aarde “gered” kan worden van klimaatverandering en dat er daarom ongelooflijk hoge milieubelastingen moeten worden ingevoerd.

Geen vrijheid meer
Daarin wordt dus ook bepaald wat je eet, wat je drinkt, waar je woont, hoe warm of koud je woning is en hoeveel benzine je mag gebruiken voor je auto. Iedereen die zich hier niet aan houdt of er tegen ageert, gaat te zijner tijd naar een kamp om opnieuw opgevoed te worden.

Deze strategie richt zich op natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend veel belangrijker doel; het weghalen van macht bij bestaande overheden door herstructurering van de politiek.

Alles zal ook uiteindelijk in bezit en onder controle komen van de “elites”. Naast de aanval op de grondwettelijk vastgelegde- vrijheid van verplaatsing is ook de aanval ingezet op privé eigendommen.

Schone schijn
Het Agenda 21 Duurzame Ontwikkelingsprogramma pakt echter niet alleen langzaam maar zeker de vrijheid van bezit, toegang en verplaatsing af, maar onder het mom van het milieu en het “redden van de planeet”  uiteindelijk zelfs het recht op leven.

De Verenigde Naties zijn tezamen met veel Agenda 21-profeten van mening dat er teveel mensen op aarde zijn. Deze boodschap staat zelfs op de beruchte Georgia Guidestones. Hoe ongelooflijk smerig het allemaal in elkaar zit, blijkt onder andere uit een aantal paragrafen in een document van de VN uit 2009, Facing a Changing World Woman, Population and Climate. Daar staat oa.

  • Iedere geboorte resulteert in emissies die aan die persoon kunnen worden toegeschreven gedurende zijn of haar leven. Evenals ook de emissies van eventuele nakomelingen van dit individu. Vandaar dat besparingen hierop zullen vermenigvuldigen bij geboortebeperking.
  • Er is geen enkel mens die CO2-neutraal is. Daarom is iedereen onderdeel van het probleem en moet ook iedereen onderdeel van de oplossing vormen.

Erik R Planka  professor in de biologie aan de universiteit van Austin (Texas), doceert zijn studenten het volgende:

“Het allerbelangrijkste is dat we uit de ontkenningsfase komen en ons realiseren dat de aarde simpelweg niet het aantal mensen kan onderhouden dat er nu op leeft. Het maximale aantal dat deze planeet aankan ligt rond 500 miljoen. Deze zouden dan comfortabel kunnen wonen in een duurzame omgeving. De bevolking moet gereduceerd worden en wel heel snel, om verdere milieuschade te voorkomen.”

Waarom geloven we nog steeds dat het recht op leven voor ieder individu op deze planeet een onvervreemdbaar grondrecht is?

Het uiteindelijke doel is uiteraard om alles en iedereen absoluut afhankelijk te maken van de overheid, opdat beweging, acties en zelfs de wensen, verlangens en gedachten van de bevolking totaal gecontroleerd kunnen worden. Alleen de overheid “weet wat goed is” voor het volk en daarom eigent zij zich het recht toe te mogen bepalen hoe -en wanneer- wij ons mogen verplaatsen, wat wij mogen verdienen, wat wij aan privébezit mogen hebben (of juist niet).

Omstreden wet
Zo is er bijvoorbeeld in de VS een controversiële wet aangenomen (“Land and Water Conservation Bill”) waardoor de overheid 40 jaar lang jaarlijks $ 900 miljoen privéland (desnoods gedwongen) zal kunnen opkopen om onder overheidscontrole te plaatsen. Zo heeft de overheid alle macht en recht om vanwege “natuurbescherming” iedereen te toegang tot deze gebieden te ontzeggen.

Onder deze “groene” hypocrisie zijn door de VN specialisten van milieustichtingen, natuurfondsen en NGO’s ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. Essentiële instrumenten die leiden tot groot succes behelzen natuurlijk machtsgebruik door het aansturen van: gemeenschappen, de media, wetenschap en regeringsbevoegde deelname van publieke forums.

DIT ZIJN DE PLANNEN!

Daarvoor hebben we dan ook de filantropen Bill en Melinda Gates! Volgens hem namelijk is er een “gebrek aan bereidheid” om te overwegen of er een keuze moet worden gemaakt tussen het “uitgeven van een miljoen dollar aan de laatste drie maanden van een patiënt” en het ontslaan van tien leraren. “Maar dat wordt een doodsjury genoemd en die discussie zou je niet mogen voeren.”

Zij hebben zich met hun miljarden gestort op de depopulatie door vaccins’ Opeens moest de hele ‘Derde Wereld’ worden gevaccineerd en verder 90% van de wereldbevolking! Bill Gates wil de bevolking of de bevolkingsgroei met 10-15% verminderen door vaccinatie, gezondheidszorg en geboortebeperking.

Dat je door geboortebeperking de bevolkingsgroei kunt remmen is duidelijk, maar door dat met gezondheidszorg en vaccinatie te willen doen, zegt hij toch dat hij bedoelt dat ie gewoon mensen wil vermoorden!

Ze hebben overigens nog meer pijlen op hun boog. Ons voedsel bevat talloze giftige stoffen en biologische teelt staat onder zware druk van bedrijven als Monsanto. Dan blijkt dat er een zaadbank bestaat waar Gates ook al miljoenen in heeft gestoken. Druk baasje!

Bill Gates gebruikt zijn kapitaal eveneens om achter de schermen een autoritaire VN- wereldregering te verwezenlijken die de macht krijgt om vooral de Westerse landen allerlei welvaartsbelastingen op te leggen en militair in te grijpen als een land zich niet houdt aan de gedragsregels van de VN.

Obama’s Wereldwijde Armoede Wet was rechtstreeks gebaseerd op het Handvest voor Wereldwijde Democratie, dat in 1999 en 2000 werd opgesteld door grote maatschappelijke organisaties en een blauwdruk was om uiteindelijk te komen tot een wereldregering onder auspiciën van de VN.

Dit Handvest omvat 12 principes:

1. De VN krijgt zeggenschap over alle internationale instellingen.

2. De VN gaat alle multinationals en financiële instituten reguleren, inclusief het opleggen van milieu- en arbeidsregels.

3. De VN gaat belastingen heffen over alle internationale financiële transacties, vliegreizen en brandstof en gaat zelfs “vergunningen” afgeven voor het gebruik van lucht, water en natuurlijke hulpbronnen.

4. De leden van de VN-veiligheidsraad verliezen hun vetorecht, waardoor de invloed van de VS sterk wordt beperkt. Er komt een “Volksvergadering”, die zal worden samengesteld door maatschappelijke organisaties, die in realiteit vrijwel allemaal (extreem) linkse en socialistische doelstellingen nastreven.

5. Er komt een eigen VN-leger.

6. De legers van de landen worden juist verkleind en alle wapens moeten worden geregistreerd.

7. Niet alleen landen, maar iedere aardbewoner wordt verplicht om zich te onderwerpen aan alle VN-verdragen en verklaringen over de mensenrechten.

8.  Het VN-strafgerechtshof (in Den Haag) krijgt zeggenschap over alle landen.

9.  Een nieuwe VN-instelling gaat de naleving van “duurzame ontwikkeling” afdwingen.

10.  Er komt een internationale VN-milieurechtbank.

11. Ondanks het feit dat “Global Warming” door talloze wetenschappers en onderzoeken is ontkracht, wordt het principe verplicht toegepast en krijgt iedere aardbewoner een maximale “CO2 uitstoot” toegewezen.

12. De schulden van de armste landen worden kwijtgescholden en de natuurlijke hulpbronnen worden door de VN gelijkmatig verdeeld (met een forse verarming van de bevolking in het Westen tot gevolg).

In het Handvest wordt de VN de macht gegeven over de hele aarde, de lucht en de zeeën en krijgt de organisatie de totale controle over alle natuurlijke hulp- en energiebronnen, de dierenwereld en zelfs over radio en tv.

Alles wat te maken heeft met de vooruitgang wordt onderworpen aan (hoge) belastingen.  Maar omdat je dat zo niet kunt verkopen, bedachten ze veel “zachter” klinkende termen, die bekend werden gemaakt als de acht

“Millennium Doelen”:

1. Los extreme honger en armoede op, uiterlijk in 2015.

2.  Zorg voor algemeen basisonderwijs voor iedereen.

3.  Bevorder gelijkheid van de seksen, verstevig de positie van vrouwen.

4.  Verminder kindersterfte.

5.  Verbeter de gezondheid van moeders.

6.  Bestrijdt HIV/AIDS, malaria en andere ziekten.

7.  Voer “duurzame ontwikkeling” in.

8.  Zet wereldwijde ontwikkelingssamenwerking op.

Gates is hiermee dus één van die rijke kapitalisten geworden die door Lenin werd omschreven als “nuttige idioten” die zélf het socialistische touw zouden verkopen waaraan het kapitalisme, en daarmee het democratische en vrije Westen, zou worden opgehangen.

Onze eigen politici hoeven nu alleen nog maar steeds meer nationale bevoegdheden over te dragen aan de EU en de VN.

Wij zijn zonder het te weten gewoon in oorlog met onze eigen overheden!

We spreken hier over een praktische, mentale en psychologische oorlogsvoering door een stel psychopathische machthebbers.en hun instrument de VN worden op een steeds duidelijker en openlijker wijze dictaturen, waarin de Euro-VS-maffia de grootste criminele factoren blijken te zijn.

Doordat zij zich daar tegen in hebben gedekt met internationale steun, kunnen zij hun eigen burgers het leven onmogelijk kan maken, intimideren, manipuleren en   criminaliseren. Zij kunnen en zullen ons uiteindelijk mentaal en geestelijk kapot krijgen en psychisch, emotioneel volkomen elimineren.

Uiteindelijk zullen velen zich natuurlijk schuldig gaan voelen, alleen al aan het feit dat zij leven!
Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat er de komende tijd steeds meer aandacht aan de asociale, overbodigheid van veel mensen discussie zal worden gevoerd, aangezet door politieke leiders die met dit soort zaken stemmen willen winnen door te wijzen op de “eigen verantwoordelijkheid” van elk mens.

De keuze om een pil te pakken en de wereld en maatschappij te ontlasten van de dure zorg voor de zwakkeren zal ook steeds gemakkelijker worden en door wetten worden gefaciliteerd en gelegitimeerd.

Is er nog hoop?
Is er een wel uitweg? We zitten in een op hol geslagen trein ergens in een van de wagons. Is het mogelijk om er toch ergens uit te springen? En als we het lef hebben… hebben we dan überhaupt nog wel een kans om ergens een redelijk leefbare habitat en veiligheid te vinden? Misschien, … ik ben net als heel veel anderen elke dag bezig met te speuren naar alternatieven. Wel, die zijn er! Het is voor velen waarschijnlijk niet het ideaal, maar de overlevingsdrang is ongelooflijk sterk en mensen zijn inventief en creatief. Overal op de wereld zijn samenlevingen ontstaan die op een totaal eigen wijze functioneren.

Author

rudydeighton@hotmail.com
Total post: 10